Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke aankoop gedaan door een natuurlijk persoon (hierna de “KLANT”) op de website www.lacasapitchoun.com (hierna -na de "SITE") met La Casa Pitchoun, AE geregistreerd in het handelsregister en bedrijvenregister 80852125600012 onder nummer 80852125600012, met hoofdkantoor in Nice, Frankrijk Tel: +33 06 86 67 13 08, e-mail: contact @ lacasapitchoun. com (hierna de "VERKOPER").

BELANGRIJK

Elke bestelling die op de site wordt geplaatst, impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van deze algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

De onderstaande termen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

  • "KLANT" : verwijst naar de medecontractant van de VERKOPER, die garandeert de kwaliteit van de consument te hebben zoals gedefinieerd door de Franse wet en jurisprudentie. Als zodanig wordt uitdrukkelijk bepaald dat de KLANT handelt buiten de gebruikelijke of commerciële activiteit om.
  • "LEVERING" : betekent de eerste presentatie van de PRODUCTEN besteld door de KLANT op het afleveradres dat tijdens de bestelling is aangegeven.
  • "PRODUCTEN" : verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de SITE.
  • "TERRITORY" : verwijst naar Metropolitan FRANCE (exclusief DOM / TOM).

ARTIKEL 2. DOEL

Deze algemene voorwaarden regelen de verkoop door de VERKOPER aan zijn KLANTEN van de PRODUCTEN.

De KLANT wordt duidelijk geïnformeerd en erkent dat de SITE bedoeld is voor consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de dienst commercial van de VERKOPER om te profiteren van afzonderlijke contractuele voorwaarden

ARTIKEL 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De KLANT stemt ermee in deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen en te aanvaarden alvorens te betalen voor een bestelling van PRODUCTEN die op de SITE zijn geplaatst.

Deze Algemene Voorwaarden worden onderaan elke pagina van de SITE verwezen door middel van een link en moeten geraadpleegd worden alvorens de bestelling te plaatsen. De KLANT wordt verzocht de Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen, te downloaden en af ​​te drukken en een exemplaar te bewaren.

De VERKOPER raadt de KLANT aan om bij elke nieuwe bestelling de Algemene Voorwaarden, de laatste versie van die Voorwaarden, te lezen. '' van toepassing op elke nieuwe bestelling van PRODUCTEN.

Door op de eerste knop te klikken om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder beperking of voorwaarde.

ARTIKEL 4. AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DE SITE

Om een ​​PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT ten minste 18 jaar oud zijn en handelingsbekwaam zijn of, als hij minderjarig is, de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen rechtvaardigen.

De KLANT zal worden gevraagd om informatie te verstrekken om hem te identificeren door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld om de bestelling van de KLANT door de VERKOPER te laten verwerken. De KLANT kan de status van zijn bestelling op de SITE controleren. De opvolging van LEVERINGEN kan, indien nodig, gebeuren met behulp van de online trackingtools van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook op elk moment contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER via e-mail, op [email protected], om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling.

De informatie die de KLANT aan de VERKOPER verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de KLANT te vragen om op alle gepaste wijze zijn identiteit, geschiktheid en de meegedeelde informatie te bevestigen.

ARTIKEL 5. BESTELLINGEN

Artikel 5.1 Kenmerken van de producten

De VERKOPER verbindt zich ertoe de essentiële kenmerken van de PRODUCTEN (op de informatiefiches die beschikbaar zijn op de SITE) en de verplichte informatie die de KLANT volgens de toepasselijke wetgeving moet ontvangen, te presenteren.

De KLANT verbindt zich ertoe deze informatie zorgvuldig te lezen alvorens een bestelling op de SITE te plaatsen.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de SITE, zijn alle PRODUCTEN die door de VERKOPER worden verkocht nieuw en voldoen aan de wetgeving van kracht en de normen die van toepassing zijn in Frankrijk.

Artikel 5.2. Bestelprocedure

Bestellingen voor PRODUCTEN worden rechtstreeks op de SITE geplaatst. Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de KLANT de onderstaande stappen volgen (houd er echter rekening mee dat, afhankelijk van de startpagina van de KLANT, de stappen enigszins kunnen verschillen).

5.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopopties

De KLANT moet het PRODUCT van zijn keuze selecteren door op het betreffende PRODUCT (en) te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Zodra het PRODUCT is geselecteerd, wordt het PRODUCT in het winkelmandje van de KLANT geplaatst. Deze laatste kan dan zoveel PRODUCTEN aan zijn winkelmandje toevoegen als hij wil.

5.2.2. Bestellingen

Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in zijn winkelmandje zijn geplaatst, moet de KLANT op het winkelmandje klikken en controleren of de inhoud van zijn bestelling correct is. Indien de KLANT dit nog niet heeft gedaan, zal hij worden uitgenodigd om zich te identificeren of zich te registreren.

Zodra de KLANT de inhoud van het mandje heeft gevalideerd, zal hij worden geïdentificeerd / geregistreerd, wordt hem een ​​automatisch ingevuld online formulier getoond met een samenvatting van de prijs, toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, leveringskosten.

De KLANT wordt verzocht om de inhoud van zijn bestelling (inclusief de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde PRODUCTEN, het factuuradres, de betaalmiddelen en de prijs) alvorens de inhoud ervan te valideren.

De KLANT mag ga vervolgens over tot betaling voor de PRODUCTEN door de instructies op de SITE te volgen en alle informatie te verstrekken die nodig is voor facturering en LEVERING van de PRODUCTEN. Met betrekking tot de PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke referenties wanneer de juiste opties zijn geselecteerd. De geplaatste bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is voor de juiste verwerking van de bestelling.

De KLANT moet ook de gekozen leveringsmethode selecteren.

5.2.3. Bevestiging van ontvangst

Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn voltooid, verschijnt er een pagina op de SITE om de ontvangst van de bestelling van de KLANT te bevestigen. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd, op voorwaarde dat het e-mailadres dat is opgegeven via het registratieformulier correct is. .

De VERKOPER stuurt geen orderbevestiging per post of fax.

5.2.4. Facturering

Tijdens het bestelproces moet de KLANT de gegevens invoeren die nodig zijn voor de facturering (het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld om de bestelling van de KLANT door de VERKOPER te laten verwerken).

De KLANT moet in het bijzonder alle informatie met betrekking tot de LEVERING duidelijk aangeven, in het bijzonder het exacte LEVERINGSadres, evenals elke mogelijke toegangscode tot het LEVERINGSadres.

De KLANT moet ook de gekozen betalingswijze specificeren.

Noch het bestelformulier dat de KLANT online opstelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail naar de KLANT stuurt vormen een factuur. Ongeacht de gebruikte bestel- of betalingsmethode, de KLANT ontvangt de originele factuur bij LEVERING van de PRODUCTEN, in de verpakking.

5.3. Besteldatum

De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de ontvangst van de bestelling online bevestigt. De deadlines die op de SITE zijn aangegeven, beginnen pas op deze datum te lopen.

5.4. Prijs

Voor alle PRODUCTEN vindt de KLANT op de SITE de prijzen vermeld in euro's inclusief alle belastingen, evenals de toepasselijke leveringskosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, exclusief verpakking en geschenken, van het LEVERINGSadres) en de gekozen vervoerder of vervoermiddel).

Het BTW-tarief is niet van toepassing op PRODUCTEN, art. 293 B van de CGI.

De prijzen van de leveranciers van de VERKOPER zijn onderhevig aan wijzigingen. Bijgevolg kunnen de prijzen die op de SITE worden vermeld, veranderen. Ze kunnen ook worden gewijzigd in het geval van aanbiedingen of speciale verkopen.

De aangegeven prijzen zijn geldig, behoudens grove fouten. De toepasselijke prijs is die aangegeven op de SITE op de datum waarop de bestelling is geplaatst door de KLANT.

5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN

De professional verbindt zich ertoe het PRODUCT te leveren op de datum of binnen de termijn die aan de KLANT is aangegeven, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

De onbeschikbaarheid van een PRODUCT is in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. KLANTEN kunnen ook worden geïnformeerd over het opnieuw bevoorraden van een PRODUCT door de VERKOPER.

In elk geval, als de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het moment van de bestelling, is de VERKOPER verbindt zich ertoe om de KLANT onverwijld op de hoogte te brengen indien het PRODUCT niet beschikbaar is.

In het geval dat een PRODUCT niet beschikbaar is, kan de VERKOPER, en indien de partijen daarmee instemmen, een alternatief PRODUCT aanbieden van kwaliteit en gelijkwaardige prijzen, aanvaard door de KLANT.

Als de KLANT besluit zijn bestelling te annuleren voor niet-beschikbare PRODUCTEN, zal hij uiterlijk dertig (30 ) dagen na betaling.

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT

De voorwaarden van het herroepingsrecht zijn voorzien in het "herroepingsbeleid", een beleid dat beschikbaar is in Bijlage 1 hiervan en toegankelijk is onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink.

ARTIKEL 7. BETALING

7.1. Betaalmiddelen

De KLANT kan zijn PRODUCTEN online op de SITE betalen met behulp van de middelen die door de VERKOPER worden aangeboden.

De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij over alle vereiste autorisaties beschikt om het betaalmiddel te gebruiken gekozen.

De VERKOPER zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de gegevens die online worden verzonden als onderdeel van de online betaling op de SITE.

Als zodanig wordt gespecificeerd dat alle betalingsinformatie die op de SITE wordt verstrekt, wordt verzonden naar de bank van de SITE en niet wordt verwerkt op de SITE.

7.2. Betaaldatum

In het geval van een eenmalige betaling met een creditcard, wordt de rekening van de KLANT gedebiteerd zodra de bestelling van PRODUCTEN op de SITE is geplaatst.

In geval van gedeeltelijke LEVERING, wordt het totale bedrag van de KLANT-account op zijn vroegst wanneer het eerste pakket wordt verzonden. Indien de KLANT besluit om zijn bestelling te annuleren voor niet beschikbare PRODUCTEN, zal de terugbetaling gebeuren in overeenstemming met de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden.

7.3. Vertraging of weigering van betaling

Als de bank weigert een kaart of een ander betaalmiddel te debiteren, moet de KLANT contact opnemen met de klantenservice van de VERKOPER om de bestelling te betalen met een ander geldig betaalmiddel.

In de 'hypothese dat, om welke reden dan ook, oppositie, weigering of andere, de overdracht van de geldstroom verschuldigd door de KLANT onmogelijk zou blijken te zijn, de bestelling zou worden geannuleerd en de verkoop automatisch zou worden beëindigd.

ARTIKEL 8. BEWIJS EN ARCHIVERING

Elk contract dat met de KLANT wordt gesloten dat overeenkomt met een bestelling voor een bedrag van meer dan 120 euro inclusief belasting, wordt door de VERKOPER gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar in overeenstemming met artikel L. 213-1 van het Wetboek van consumptie.

De VERKOPER stemt ermee in om deze informatie te archiveren om transacties te volgen en een kopie van het contract te produceren op verzoek van de KLANT.

In het geval van een geschil, de VERKOPER krijgt de gelegenheid om te bewijzen dat zijn elektronische volgsysteem betrouwbaar is en dat het de integriteit van de transactie garandeert.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSOVERDRACHT

De VERKOPER blijft de eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot hun volledige betaling door de KLANT.

De bovenstaande bepalingen sluiten de overdracht aan de KLANT niet uit op het moment van ontvangst door hem. , of door een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het risico van verlies of beschadiging van de onder eigendomsvoorbehoud vallende PRODUCTEN, evenals het risico van schade die zij kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 10. LEVERING

De methoden voor LEVERING van PRODUCTEN zijn voorzien in het "leveringsbeleid" waarnaar wordt verwezen in Bijlage 2 hiervan en zijn toegankelijk onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink.
< br />

ARTIKEL 11. VERPAKKING

De PRODUCTEN worden verpakt in overeenstemming met de geldende transportnormen, om een ​​maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. KLANTEN verbinden zich ertoe dezelfde normen na te leven bij het retourneren van PRODUCTEN onder de voorwaarden uiteengezet in Bijlage 1 - Herroepingsbeleid.

ARTIKEL 12. GARANTIES


Afgezien van de commerciële garanties die de VERKOPER zou kunnen bieden voor bepaalde PRODUCTEN, genieten alle klanten van "wettelijke" garanties voor alle PRODUCTEN, die hieronder worden beschreven, in overeenstemming met artikel L .111-1 van de consumentencode

Artikel 12.1. Conformiteitsgarantie

Artikel L. 217-4 van de consumentenwet : “De verkoper levert goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Het is ook verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit hem door het contract is opgelegd of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd ”.

Artikel L.217-5 van de consumentenwet : "Het goed is in overeenstemming met de overeenkomst: 1 ° Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk wordt verwacht van 'een soortgelijk goed en, in voorkomend geval: - als het overeenkomt met de beschrijving van de verkoper en de kwaliteiten heeft die deze laatste aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model; - als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering; 2 ° Of als het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen de partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt nagestreefd, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en die deze heeft aanvaard ”.
< br /> De VERKOPER is aansprakelijk om te reageren op elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat tijdens de levering en elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer het hem in rekening is gebracht of is uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid.

De actie die het gevolg is van het gebrek aan overeenstemming wordt voorgeschreven door twee (2) jaar vanaf de levering van het PRODUCT (artikel L.217-12 van de Code of verbruik)

In geval van gebrek aan overeenstemming, kan de KLANT, naar zijn keuze, de vervanging of herstelling van het PRODUCT vragen. Als de kosten van de keuze van de KLANT echter duidelijk onevenredig zijn met betrekking tot de andere mogelijke optie, rekening houdend met de waarde van het PRODUCT of het belang van het defect, kan de VERKOPER overgaan tot terugbetaling zonder de gekozen optie te volgen. door de Klant.

In het geval dat vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe om de prijs van het PRODUCT binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te betalen en in ruil voor de teruggave van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres 372 avenue Sainte Marguerite - Les Oliviers n ° 8 - 06200 Nice - Frankrijk.

Ten slotte is de KLANT vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van het PRODUCT gedurende de vierentwintig (24) maanden volgend op de levering van het PRODUCT, behalve voor tweedehandsgoederen waarvoor deze periode is vastgesteld op zes ( 6 maanden. (Artikel L. 217-7 van de consumentenwet) .

Er wordt gespecificeerd dat deze wettelijke garantie van overeenstemming van toepassing is onafhankelijk van de verleende commerciële garantie, de indien van toepassing, op de PRODUCTEN.

Artikel 12.2. Garantie van verborgen gebreken

De VERKOPER is gebonden aan de garantie wegens verborgen gebreken van het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de KLANT het niet zou hebben verworven , of zou een lagere prijs hebben gegeven, als hij ze had gekend. (Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek)

Deze garantie stelt de KLANT die het bestaan ​​van een verborgen gebrek kan aantonen, in staat te kiezen tussen terugbetaling van de prijs van het PRODUCT indien wordt geretourneerd en een restitutie van een deel van de prijs, als het PRODUCT niet wordt geretourneerd.

In het geval dat vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe om de prijs van het PRODUCT binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT en in ruil voor de retourzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres
372 avenue Sainte Marguerite - Les Oliviers n ° 8 - 06200 Nice - Frankrijk . De actie die voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de KLANT worden ingediend binnen twee (2) jaar na ontdekking van het gebrek. (Paragraaf 1 van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek)

ARTIKEL 13. VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid van de VERKOPER kan in geen geval worden aangegaan in geval van niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de contractuele verplichtingen die aan de KLANT kunnen worden toegeschreven, in het bijzonder bij het invoeren van zijn bestelling.

De VERKOPER zal niet kan verantwoordelijk worden gehouden, of geacht hierin te zijn gefaald, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van de rechtbanken en Franse rechtbanken.

Er wordt ook gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over websites die direct of indirect aan de SITE zijn gekoppeld. Bijgevolg sluit het alle aansprakelijkheid uit voor de informatie die daar wordt gepubliceerd. Links naar websites van derden worden alleen ter informatie aangeboden en er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot hun inhoud.

ARTIKEL 14. OVERMACHT


De aansprakelijkheid van de VERKOPER kan niet worden toegepast indien de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van een van zijn verplichtingen beschreven in deze AV het gevolg is van overmacht.

Er is sprake van overmacht in contractuele zaken wanneer een gebeurtenis buiten de wil van de schuldenaar, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien bij het sluiten van het contract en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, nakoming van zijn verplichting door de schuldenaar.

Indien de belemmering tijdelijk is, wordt de nakoming van de verplichting opgeschort, tenzij de resulterende vertraging de beëindiging van het contract rechtvaardigt. Als de belemmering definitief is, wordt het contract automatisch beëindigd en worden de partijen ontheven van hun verplichtingen onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1351 en 1351-1 van het Burgerlijk Wetboek.

Als zodanig is de VERKOPER kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een aanval door computerhackers, onbeschikbaarheid van apparatuur, voorraden, reserveonderdelen, persoonlijke of andere apparatuur, onderbreking van elektronische communicatienetwerken, evenals in het geval van een incident van enige omstandigheid of gebeurtenis buiten de wil van de VERKOPER die zich voordoet na het sluiten van de AV en die uitvoering onder normale omstandigheden verhindert.

Er wordt gespecificeerd dat de KLANT in een dergelijke situatie niet kan aanspraak maken op de betaling van enige schadevergoeding en kan geen verhaal tegen de VERKOPER instellen.

In het geval van een van de bovengenoemde gebeurtenissen, zal de VERKOPER trachten de KLANT hiervan op de hoogte te stellen zo snel mogelijk.

ARTIKEL 15. PERSOONSGEGEVENS

De VERKOPER verzamelt op de SITE persoonlijke gegevens over zijn KLANTEN, ook door middel van cookies. KLANTEN kunnen cookies uitschakelen door de instructies van hun browser te volgen.

De gegevens die door de VERKOPER worden verzameld, worden gebruikt om bestellingen op de SITE te verwerken, het account van de KLANT te beheren en bestellingen te analyseren. en, als de KLANT uitdrukkelijk voor deze optie heeft gekozen, hem commerciële prospectiebrieven, nieuwsbrieven, aanbiedingen en / of informatie over speciale verkopen te sturen, tenzij de KLANT dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen van de VERKOPER.

De gegevens van de KLANT worden vertrouwelijk bewaard door de VERKOPER voor de doeleinden van het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet.

KLANTEN kunnen alles doen bij uitschrijving door naar hun account te gaan of door te klikken op de daarvoor bestemde hyperlink onderaan elke aanbieding die per e-mail wordt ontvangen.

De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk aan de prestata worden meegedeeld ires van de diensten van de VERKOPER die betrokken zijn bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden mag de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN overdragen aan zijn commerciële partners, op voorwaarde dat zij uitdrukkelijk hun voorafgaande toestemming hebben gegeven bij de registratie op de SITE.

De VERKOPER zal de KLANTEN specifiek vragen of zij willen dat hun persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt. KLANTEN kunnen op elk moment van gedachten veranderen door contact op te nemen met de VERKOPER. De VERKOPER kan zijn KLANTEN ook vragen of ze commerciële verzoeken van zijn partners wensen te ontvangen.

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van de Richtlijn 95/46 / CE (Algemene Verordening Gegevensbescherming bekend als RGPD), de VERKOPER zorgt voor de uitvoering van de rechten van de betrokken personen.

Er wordt aan herinnerd dat de KLANT wiens persoonsgegevens worden verwerkt, het recht heeft op toegang, rectificatie, actualisering, overdraagbaarheid en verwijdering van informatie die op hem betrekking heeft, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 39 en 40 van de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens, en de bepalingen van de artikelen 15, 16 en 17 van de Europese Algemene Verordening inzake de bescherming van personen (RGPD).

In overeenstemming met de bepalingen van Artikel 38 van de gewijzigde wet op de gegevensbescherming en de bepalingen van artikel 21 van de AVG, kan de KLANT zich ook, om legitieme redenen, verzetten tegen de verwerking van hem betreffende gegevens, zonder opgaaf van redenen en zonder kosten.

De KLANT kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres: [email protected] of door een brief te sturen naar 372 avenue Sainte Marguerite - Les Oliviers n ° 8 - 06200 Nice - Frankrijk. br />
Er wordt gespecificeerd dat de KLANT moet kunnen bewijzen Controleer zijn identiteit, hetzij door een identiteitsbewijs te scannen, hetzij door de VERKOPER een fotokopie van zijn identiteitsbewijs te sturen.

ARTIKEL 16. KLACHTEN

De VERKOPER biedt de KLANT een "Klantentelefoondienst" op het volgende nummer: +33 06 86 67 13 08 (nummer niet in rekening gebracht). Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet naar het volgende adres worden gestuurd: 372 avenue Sainte Marguerite - Les Oliviers n ° 8 - 06200 Nice - Frankrijk.

ARTIKEL 17. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle visuele en geluidselementen van de SITE, inclusief de onderliggende technologie die wordt gebruikt, zijn beschermd door copyright, merkenrecht en / of patenten.

Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER. Iedereen die een website publiceert en een directe hypertekstlink naar de SITE wenst te creëren, moet de toestemming van de VERKOPER schriftelijk aanvragen.

Deze toestemming van de VERKOPER zal in geen geval definitief worden verleend. Deze link moet worden verwijderd op verzoek van de VERKOPER. Hypertekstlinks naar de SITE die technieken gebruiken zoals framing of invoeging door hypertekstlinks (in-line links) zijn ten strengste verboden.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de SITE en zijn inhoud, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de VERKOPER, is verboden en vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.335-2 en volgende. en artikelen L.713-1 en volgende van de Intellectual Property Code.

Aanvaarding van deze GTCS betekent erkenning door de KLANT van de intellectuele eigendomsrechten van de VERKOPER en een verbintenis om ze te respecteren. br />

ARTIKEL 18. GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke wijziging van de geldende wet- of regelgeving, of elke beslissing van een bevoegde rechtbank die een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig maakt, kan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten. Een dergelijke wijziging of beslissing machtigt KLANTEN op geen enkele manier om deze Algemene Voorwaarden te negeren.

Alle voorwaarden die hierin niet uitdrukkelijk worden behandeld, zullen worden beheerst in overeenstemming met de praktijk van de detailhandel, voor bedrijven met het hoofdkantoor in Frankrijk.

Artikel 19. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die online op de SITE worden gedaan, zolang de SITE online beschikbaar is.


De Algemene Voorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen op elk moment door de VERKOPER worden gewijzigd en bijgewerkt. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn deze die van kracht waren op het moment van de bestelling.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds aangeschafte PRODUCTEN.

Artikel 20. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE RELATIE TUSSEN DE KLANT EN DE VERKOPER WORDEN BEHEERD DOOR FRANS RECHT

IN GEVAL VAN EEN GESCHIL ZIJN ALLEEN DE FRANSE RECHTBANKEN BEVOEGD.

Echter, voordat een beroep wordt gedaan op de scheidsrechter of de staatsrechter, wordt de klant verzocht contact op te nemen met de klachtenafdeling van de VERKOPER.

Als er geen overeenstemming wordt gevonden of als de KLANT rechtvaardigt dat hij geprobeerd heeft, , om het geschil rechtstreeks met de VERKOPER op te lossen door middel van een schriftelijke klacht, wordt vervolgens een optionele bemiddelingsprocedure aangeboden, die wordt gevoerd in een geest van loyaliteit en goede trouw met het oog op het bereiken van een minnelijke schikking bij het optreden van een relatief conflict bij dit contract, inclusief de geldigheid ervan.

Om deze bemiddeling te starten, kan de KLANT contact opnemen met de bemiddelaar van de VERKOPER: Carrique, wiens contactgegevens zijn: +33 06 86 67 13 08 en met wie gecontacteerd kan worden via deze link: [email protected]

De partij die het bemiddelingsproces wil uitvoeren, moet de andere partij eerst per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte brengen van de elementen van het conflict

Bemiddeling die geen verplicht karakter, kan de KLANT of de VERKOPER zich op elk moment uit het proces terugtrekken BOVENSTAANDE BEVOEGDE RECHTER.

BIJLAGE 1

HERROEPINGSBELEID

Herroepingsprincipe

De KLANT heeft in principe het recht om zich terug te trekken door het PRODUCT te retourneren of terug te sturen naar de VERKOPER.

Voor Hierbij moet het PRODUCT zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping worden geretourneerd of geretourneerd, tenzij de VERKOPER aanbiedt het PRODUCT zelf af te halen. br />
Herroepingstermijn

In overeenstemming met artikel L.221-18 van de Consumentenwet vervalt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT, of een derde partij anders dan de vervoerder en aangewezen door de KLANT, het PRODUCT fysiek in bezit heeft genomen.

In het geval dat de KLANT verschillende PRODUCTEN heeft besteld via een enkele bestelling die aanleiding geeft tot verschillende LEVERINGEN (of in het geval van een bestelling van een enkel PRODUCT geleverd in verschillende batches), zal de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT, of een derde partij anders dan de vervoerder en aangewezen door de KLANT, het laatst geleverde PRODUCT fysiek in bezit neemt.

Indien de bestelling van de KLANT betrekking heeft op meerdere PRODUCTEN en indien deze PRODUCTEN worden geleverd afzonderlijk verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT, of een derde partij anders dan de vervoerder en aangewezen door de KLANT, het laatste PRODUCT fysiek in bezit neemt.

Kennisgeving van het herroepingsrecht

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en in overeenstemming met artikel L.221-21 van de Consumentenwet, moet de KLANT zijn beslissing tot herroeping meedelen aan de door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld brief verzonden door per post, fax of e-mail) naar: 372 avenue Sainte Marguerite - Les Oliviers n ° 8 - 06200 Nice - Frankrijk of [email protected]

Hij kan ook het onderstaande formulier gebruiken :

INTRODUCTIEFORMULIER
Ter attentie van: La Casa Pitchoun

Telefoonnummer VERKOPER: +33 06 86 67 13 08
E-mailadres van VERKOPER *: [email protected]

Hierbij breng ik u op de hoogte van mijn herroeping van het contract voor de verkoop van het PRODUCT hieronder:

Productreferentie
Factuurnummer:
Inkoopordernummer:
- Besteld op [________________] / ontvangen op [________________]
- Gebruikte betaalmethode:
- Naam van de KLANT en, indien van toepassing, van de begunstigde van de bestelling:
- Adres van de KLANT:
- Afleveradres:

- Handtekening van de KLANT (behalve in geval van verzending per e-mail)

- Datum


Om de herroepingstermijn in acht te nemen, moet de KLANT zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

< b> Gevolgen van herroeping

In geval van herroeping bij de KLANT, verbindt de VERKOPER zich ertoe alle betaalde bedragen terug te betalen, inclusief leveringskosten (aan de '' met uitzondering van extra kosten die, indien van toepassing, voortvloeien uit de keuze door de KLANT van een andere leveringsmethode dan de standaard leveringsmethode die door de VERKOPER wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien ( 14) dagen vanaf de dag waarop de VERKOPER het geretourneerde PRODUCT ontvangt. (Artikel L.221-24 van de consumentencode) .

De VERKOPER zal terugbetalen in met hetzelfde betaalmiddel als dat welke de KLANT zal hebben gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de KLANT uitdrukkelijk akkoord gaat met een ander middel, om Deze terugbetaling zal in ieder geval geen kosten met zich meebrengen voor de KLANT.

De VERKOPER is niet verplicht om de bijkomende kosten terug te betalen indien de KLANT uitdrukkelijk een duurdere leveringsmethode heeft gekozen dan de standaard leveringsmethode die door de VERKOPER wordt aangeboden.

De VERKOPER kan de terugbetaling uitstellen tot ontvangst van de goederen of totdat de KLANT het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, waarbij de datum die van de eerste van deze feiten.

Retourvoorwaarden

De KLANT moet zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om dit contract te herroepen, de goederen terug te sturen naar: 372 avenue Sainte Marguerite - Les Oliviers n ° 8 - 06200 Nice - Frankrijk . < br />
Deze deadline wordt geacht te zijn gehaald als de KLANT het artikel retourneert voordat de periode van veertien (14) dagen is verstreken.

Retourkosten < br />
De KLANT moet de directe kosten dragen terugsturen van het goed.

In het geval dat het gewicht van het PRODUCT de KLANT verhindert dit PRODUCT per post terug te sturen, moet de KLANT de directe kosten van het terugzenden van het goed dragen.

Staat van het geretourneerde artikel

Het PRODUCT moet worden geretourneerd volgens de instructies van de VERKOPER en met name alle geleverde accessoires bevatten.

De De KLANT is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van andere handelingen dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van dit PRODUCT vast te stellen. Met andere woorden, de KLANT heeft de mogelijkheid om het PRODUCT te testen, maar hij kan aansprakelijk worden gesteld als hij andere manipulaties uitvoert dan noodzakelijk.

Uitsluitingen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen:

- Levering van goederen volgens specificaties van de KLANT of duidelijk gepersonaliseerd < br /> - Levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk met andere items zijn vermengd
- Levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die zijn verzegeld door de KLANT na LEVERING

BIJLAGE 2

LEVERINGSBELEID

Afleverzone

De aangeboden PRODUCTEN kunnen alleen geleverd worden in het GEBIED.

Het is onmogelijk om een ​​bestelling te plaatsen voor een afleveradres buiten dit GEBIED.

De PRODUCTEN worden verzonden naar het afleveradres (sen) die de KLANT tijdens het bestelproces heeft aangegeven.

Verzendtijden

De tijden voor het voorbereiden van een bestelling en het vervolgens opstellen van de factuur, vóór verzending van de PRODUCTEN in voorraad, worden vermeld op de SITE. Deze deadlines zijn exclusief weekends of feestdagen.

Een elektronisch bericht zal automatisch naar de KLANT worden gestuurd wanneer de PRODUCTEN worden verzonden, op voorwaarde dat het e-mailadres vermeld staat op het registratieformulier correct is.

Levertijden & kosten

Tijdens het bestelproces geeft de VERKOPER aan de KLANT de levertijden en formules aan mogelijk voor de aangekochte PRODUCTEN.

Verzendkosten worden berekend volgens de leveringsmethode.
Het bedrag van deze kosten is voor rekening van de KLANT naast de prijs van de gekochte PRODUCTEN.

De details van de levertijden en kosten worden gedetailleerd op de SITE.

Bij gebreke van een indicatie of overeenkomst over de leverdatum, levert de VERKOPER de PRODUCT zonder onnodige vertraging en uiterlijk dertig (30) dagen na het sluiten van het contract. (Artikel L.216-1 van de consumentencode) .

Leveringsvoorwaarden

Het pakket wordt afgeleverd aan de OPDRACHTGEVER tegen ondertekening en op vertoon van een identiteitsbewijs of, indien er geen handtekening vereist is, zal in de brievenbus worden achtergelaten.

Bij afwezigheid, een bericht van passage wordt overgelaten aan de KLANT, zodat hij zijn pakket kan afhalen in zijn postkantoor.

LEVERING problemen

De KLANT aan het einde van de online bestelprocedure, alvorens de bestelling te bevestigen, op de hoogte wordt gebracht van de afleverdatum die is ingesteld wanneer hij de vervoerder kiest.

Er wordt gespecificeerd dat de levering zal plaatsvinden onder maximaal dertig (30) dagen. Als dit niet lukt, moet de KLANT de VERKOPER op de hoogte stellen om binnen een redelijke termijn te leveren en in geval van niet-levering binnen deze termijn, mag hij het contract beëindigen.

De VERKOPER vergoedt zonder onnodige vertraging vanaf na ontvangst van de opzeggingsbrief, aan de KLANT het totale bedrag betaald voor de PRODUCTEN, belastingen en leveringskosten inbegrepen, door middel van dezelfde betalingsmethode als die gebruikt werd door de KLANT om de PRODUCTEN te kopen.

De VERKOPER is verantwoordelijk totdat het PRODUCT is afgeleverd bij de KLANT. Er wordt aan herinnerd dat de KLANT een periode van drie (3) dagen heeft om de vervoerder op de hoogte te stellen van enige schade of gedeeltelijk verlies die tijdens de levering is vastgesteld.